Portfolio Image

Finansowanie z WRPO

Gmina Łubowo zrealizowała   projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘INVEST-PARK’ –Podstrefa Łubowo”, współfinansowany w ramach:

Działania 1.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu 15.550.090,26zł

Kwota dofinansowania 12.097.159,39zł

W ramach projektu  zostało  wybudowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze 35,86ha.

w tym m.in.

- oświetlone drogi ok. 3km; sieć kanalizacji deszczowej ok. 3,3km; sieć kanalizacji sanitarnej ok 4km, sieć wodociągowa ok. 3,2km, sieć elektryczna i teletechniczna ok 1,5km, stacja uzdatniania wody dla terenów strefy