Portfolio Image

Projekt uzbrojenia strefy - został zakończony


27.03.2019
Aktualności
No image

Gmina Łubowo zrealizowała w ramach WRPO 2014 - 2020 (OSI) (poddziałanie 1.3.3) projekt pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo"

Specjalna strefa ekonomiczna ustanawiana jest w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wybranej części terytorium kraju w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, infrastrukturalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach SSE powodują powstawanie sieci kooperantów na terenie danej gminy, np. podwykonawców, co stymuluje rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji generuje dodatkowe wpływy z tytułu podatków lokalnych. Na terenie Gminy Łubowo znajdują się tereny inwestycyjne, są to grunty klas V i VI działki o nr. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4 położone w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo, o łącznej powierzchni 35,86.31 ha objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004r.) zgodnie z którym przeznaczone są pod tereny aktywizacji gospodarczej,  działki położone są w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 oraz graniczą ze stacją GPZ która pozwala na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną z mocą powyżej 800kW, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano możliwość budowy bocznicy kolejowej. Tereny położone są 10min. jazdy od Gniezna i ok. 35 min od Poznania.

W ramach projektu   wybudowane zostało uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze 35,86ha.

Projekt został zakończony - Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada obecnie w pełni uzbrojony teren gotowy do przyjęcia nowych inwestorów.

Jedna z działek została sprzedana - zapraszamy kolejnych zainteresowanych !

 

Dofinansowanie w ramach WRPO, dzięki któremu możliwe było "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo..." obecnie już włączonych w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Podstrefa Łubowo wyniosło 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Galeria